Charakterystyka pracy notariusza

Kim są notariusze? Jakie są ich obowiązki i zadania? Na jakie ograniczenia powinni uważać? Jaka jest ich rola według polskiej systemu prawnego?

Notariusz, czyli współczesny rejent

Notariusze (z łacińskiego: notarius) dawniej w Polsce nazywani byli rejentami. Obecnie jednak – zgodnie z systemami prawa należącymi do systemu prawa kontynentalnego – są oni prawnikami, których zadaniem jest, poniekąd, świadczenie pomocy prawnej oraz tworzenie aktów stosowania prawa. Opisana funkcja notariusza jednak różni się od tej, która występuje w systemie common law.

Pozycja notariusza w Polsce

Notariusz – zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 191 roku o prawie o notariacie – jest powoływane przez ministra sprawiedliwości. Jest to prawnik upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i innych czynności z tym związanych. Notariusz to również osoba zaufania publicznego. Należy wspomnieć, że korzysta on z ochrony, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Funkcja notariusza

Należy wiedzieć, że najważniejszą funkcją notariusze jest dążenie do ograniczenia sporów sądowych za pomocą gwarantowania czynności kontraktowych nadzoru prawniczego. Notariusze dbają również o porządek prawny i dokonują czynności notarialnych.

Każdy notariusz ma obowiązek składać wnioski o wpis w księdze wieczystej łącznie z dokumentami, sporządzać hipoteki morskie (to znaczy poświadczenia podpisu oraz przeprowadzania przetargu publicznego), sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia i akty notarialne, czeki oraz weksle. Jeśli jest taka możliwość, notariusz przechowuje również dokumenty cyfrowe na prośbę jego właściciela.

Ograniczenia notarialne

Notariusze muszą stosować się do pewnych ograniczeń, wśród których znajduje się ograniczenie działalności dwóch, bądź kilku notariuszy w ramach spółki partnerskiej, bądź cywilnej. Wspomniane ograniczenie dotyczy możliwości w zakresie kształtowania odpowiedzialności rzeczonych prawników. Kategoryczny zakaz dotyczy podejmowania zajęcia, które może przeszkadzać w pełnieniu obowiązków oraz sprawiać, że notariusz będzie uchybiał się od wykonywanego zawodu. W szczególności mowa tutaj o zakresie, takim jak na przykład przemysł, handel, pośrednictwo oraz doradztwo w interesach.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here