Współczesny model galerii sztuki

Dzisiejsza idea galerii sztuki coraz częściej odchodzi od tradycyjnego modelu muzeum. Nowo powstające ośrodki mają na celu przybliżenie współczesne wartości oraz koncepcje. Pomimo że czerpią one z historii, w wielu obszarach wyszły o krok naprzód i stały się bliższe odbiorcom.

Jak zmieniała się forma muzeum na świecie oraz w Polsce i do jakich idei jest dzisiaj dostosowana?

Historia muzeum

Muzeum istniało w tkance artystycznej już od czasów starożytnych Grecji. To właśnie od greckiej nazwy muzejony pochodzi dzisiejsza terminologia. Przeznaczenie starożytnych muzeów było jednak głównie prywatne. W niewielkim zakresie eksponaty były wystawiane na widok publiczny. Sytuacja ta nie zmieniała się przez wiele wieków, aż do czasów renesansu. Głównym mecenasem sztuki był Kościół, gdzie umieszczano obrazy oraz rzeźby najważniejszych twórców. Z czasem zbiory zaczęły być przekazywane miastom oraz udostępniane publicznie.

Przemiany, jakie zaszły w trakcie Rewolucji Francuskiej, doprowadziły do podejścia do sztuki jako wspólnego dobra. Nastąpił wtedy rozkwit nowych muzeów takich jak Luwr oraz powstawały wystawy czasowe tzw. Salony organizowane przez Akademię. Forma i założenie były bliskie do współczesnych placówek.

W Polsce, jako pierwsze muzeum określa się Świątynię Sybilli w Puławach, założone z inicjatywy Izabeli Czartoryskiej w 1801 roku. Znajdowały się w niej liczne pamiątki rodzinne oraz zbiory historyczne. Część badaczy wskazują jednak na XVI–wieczne tzw. Gabinety Osobliwości, jako pierwsze proformy muzealne.

Muzeum dzisiaj

Jak można zauważyć, rola muzeum obecnie bardzo się zmieniła. Dzisiaj galeria sztuki to coś więcej niż zbiory obrazów czy rzeźb. Coraz częściej obserwuje się wyjście naprzeciw odbiorcom i stworzenie interaktywnej przestrzeni. Sama sztuka współczesna jest nastawiona przede wszystkim na wspólne przeżywanie i indywidualną interpretację dzieł. Rozwój takich nurtów jak performance, czy sztuka nieprzedstawiająca, spowodował przemianę również samej konstrukcji obiektu muzealnego.

Nowoczesne galerie sztuki są projektowane w innowacyjny sposób, który eksperymentuje z formą oraz granicą pomiędzy odbiorcą czy dziełem sztuki. Przykładem może być powstająca galeria sztuki współczesnej Krupa Gallery na wrocławskim rynku. W celu wykonania projektu został ogłoszony konkurs na aranżację lobby. Wszystkie nadesłane pomysły miały nawiązywać do idei sztuki głoszonej przez Władysława Strzemińskiego. On, jak żaden inny artysta, rozumiał ideę integracji człowieka i formy, jako sztuki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here